Tekirova Bülteni   
tekirova bülten arşivitekirova haber arşivitekirova anket

Tekirova Pazarı Başkanlık Yetkisi İle Yeniden Hizmette

Antalya İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararından sonra Tekirova Belediye Meclisi dün (20.07.2010) saat 15.00 de olağanüstü toplandı. Meclis Başkanı Yusuf Üras semt pazarının açma kapama yetkisinin Belediye Başkanında olduğunu söyleyerek “bu yetkiyi halk için kullanacağım” dedi.

 

Tekirova Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısını yaptı. Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıya Meclis Başkanı Yusuf Üras, Meclis üyeleri Fatih Derman, Arif Sinli, Abdullah Başkurt, Niyazi Küçükşahin, İhsan Demirtaş, Hakan Yılmaz ve Erdem Cesur katıldı.

Diğer Resimler

 

Toplantının gündem maddesi Pazar yerinin açılması idi. Konu ile ilgili Meclis Başkanı Yusuf Üras bir konuşma yaptı. Üras Tekirova gibi bir beldede semt pazarının olmamasının kabul edilemeyeceğini, kültürümüzün bir parçası olan pazarın beldede olması gerektiğini, halkın ihtiyaçlarını pazardan sağladığını söyledi. 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinde Semt pazarı açma yada kapatma yetkisinin Meclisin görev ve yetkileri arasında bulunmamaktadır. Belediye Başkanının görev ve yetkileri arasında ise 5393 sayılı belediye kanununun 38.maddesi (m)bendinde “Belde halkının huzur,esenlik,sağlık ve mutluluğu için gerekli önlemleri almak ve aynı kanunun aynı maddesi (p)bendinde belirtilen Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmaktır. Bu nedenle pazarın açma- kapama yetkisinin Belediye Başkanının yetkisinde olduğunu ve oylama yapılmayacağını söyleyen Üras gerekli açıklamaların yapılabilmesi için sözü Belediye avukatı Selçuk Karabeniz bıraktı. Belediye avukatı Karabeniz belediyeye sunduğu dilekçenin bir örneğini meclis üyelerine de verebileceğini söyleyerek   konuyla ilgili kanun maddelerini ve gerekçelerini okuyarak gerekli açıklamayı yaptı.

 

Karabeniz açıklamasında Belediye meclisinin pazarın kapatılması konusunda meclisin karar alamayacağı, beldelerde Pazar yeri kurmanın belediyenin zorunlu görevleri arasında olduğunu zorunlu görevlerin yapılıp yapılmayacağı konusunda Mecliste oylama yapılamayacağını yapılır ise bunun yok hükmünde olacağını dile getirdi. Karabeniz bu toplantının mahkeme kararı uyarınca zorunlu olduğundan   ve oylama yapılarak “Pazar yeri konusunda Meclisin görev ve yetkisi bulunmadığından “hiçbir oylama yapılmaksızın Meclis Başkanı tarafından toplantının sona erdirilmesi,   ayrıca Pazar yeri Başkanın görevleri arasında olduğundan açılmasının yasal zorunluluk olduğu açıklamasına yer verdi.